Auditie

Om auditie voor de NJDA te kunnen doen zal er eerst een selectie worden gemaakt uit de aanmeldingen op grond van een geluids/video-opname met een proeve van de instrumentale bekwaamheid van de kandidaat. Er wordt ook een cv gevraagd.

Inzendtermijn eindigt op 7 mei 2015. Uitslag voor 14 mei 2015.

Gebruik het contactformulier om je aan te melden.