4 aanmeldingen voor de NJDA !

Vier aanmeldingen voor de NJDA!

Asel Arykbaeva, Ben Weishaupt, Manuel Sanguino en Carter Muller zijn de eerste studenten van de NJDA.

Allen zeer getalenteerde jonge musici, die interesse in de dirigeerkunst hebben.